Adriaticlife
Image default
Business / Marketing and Advertising

Animatiefilm laten produceren

 

Met hulp van View Glue is het mogelijk om een animatiefilm te maken. Daarmee is het mogelijk om de verkopen van jouw bedrijf te verhogen. Door een toegankelijke uitlegvideo of een spectaculair reclame filmpje kan vertrouwen gewekt worden en kan men mensen aansporen tot een aankoop.

Om zover te komen heeft View Glue jouw input nodig. Zo zal men eerst een consult aangaan. In dat gesprek kan je duidelijk maken wat je precies voor ogen hebt. Een professional geeft je dan een voorstel aan de hand van alles wat je hebt doorgegeven. Je kan dan jouw project bijstellen om tot een professioneel resultaat te komen. Dat is wat View Glue voor je kan betekenen.

Audio produceren

View Glue zal dan de audio produceren voor in de animatiefilm. Daarvoor zal eerst het script opgesteld worden. Samen met een strategisch consultant zal je dat op effectieve wijze uitwerken. De verhaallijn wordt dan vastgesteld en omdat het in samenwerking gebeurt kan dat worden besproken opdat het aan jouw wensen voldoet. Er kunnen dan aanpassingen worden doorgevoerd om het af te stemmen op het verhaal dat je graag wilt overbrengen. Dan kan men een acteur kiezen die het script zal inspreken. Bij View Glue kan men dat in de gewenste emotie laten doen. Op deze manier kan men de audio laten aansluiten bij de boodschap die het bedrijf uitdraagt.

Video produceren

Wanneer eenmaal de meest basale zaken zijn opgesteld kan View Glue een scenarioschets maken. Hierin wordt het storyboard opgenomen. Dit wordt als schets aan jou voorgelegd. Het is een visueel overzicht van de animatiestijl, de verhaallijn en de verschillende scenes. Op die wijze krijg je een goed beeld van hoe de video er uiteindelijk uit zal zien. Dan kan View Glue wijzigingen doorvoeren voordat de definitieve versie geproduceerd wordt. Daarna zal dus al het beeld- en geluidsmateriaal samengevoegd worden tot een video. Zo kan men bij View Glue een professionele animatiefilm laten produceren.